Affärsidé och vision

 

Affärsidé

AB Ekerö Bostäder ska aktivt medverka i utvecklingen av ett attraktivt Ekerö, genom att på affärsmässiga grunder äga, förvalta, bygga och hyra ut ett varierat utbud av bostäder och lokaler.

 

Vision

Vår vision är att år 2020 äger och förvaltar AB Ekerö Bostäder 1.100 lägenheter, har en planering för en fortsatt utveckling, har en god ekonomi och har bland Sveriges mest nöjda hyresgäster.