Hyresgästföreningen och Ekerö Bostäder har kommit överens om hyror för 2019

Timo Siikaluoma, VD Ekerö BostäderÖverenskommelsen innebär att Ekerö Bostäder höjer bostadshyrorna med som lägst 2,1 och upp till 3,19 procent (beroende på olika områdesfaktorer) från 1 januari 2019, höjningen omfattar 855 lägenheter. Den generella årliga höjningen är 2,1 procent och därutöver får Ekerö Bostäder ytterligare 0,1 procent i de flesta områden för införandet av öppen fiber och 0,5 procent för ett pilotprojekt med kvartersvärdar.

  • Vi vill underlätta för hyresgästerna att på ett smidigt sätt kunna avvara sina grovsopor. Dagens hantering fungerar inte på tillfredsställande sätt och medför en hel del oreda, stort extra arbete för våra bovärdar och missnöje hos hyresgästerna. Vi tror att en kvartersvärd som också bor i området på kan ha tillsyn ett bra sätt och bidra till bättre ordning gällande sophantering och i gemensamma utrymmen. En kvartersvärd deltidsanställs och beräknas arbete ca 16 timmar per månad. Vi hoppas också att en kvartersvärd blir en länk i dialog mellan oss och hyresgästerna samt bidrar till att hyresgästerna samverkar mer för egen trivsel och trygghet i bostadsområdet, säger Timo Siikaluoma, VD på Ekerö Bostäder.

Ett 40-tal lägenheter får en hyreshöjning på 3,19 procent, detta mot bakgrund av att hushållsel ingår i deras grundhyra och de kraftigt höjda el-priserna ådragit en sned hyressättning.  

  • Vi har efter fem förhandlingstillfällen kommit fram till mellan 2,1 och 3,19 procents höjning av bostadshyrorna. Det har varit konstruktiva förhandlingar och det känns bra att vi är färdiga i december så hyresgästerna slipper retroaktivitet, säger Anneli Lehtinen, ekonomichef på Ekerö Bostäder.

  • Vi yrkade 3,89 procent. Detta utifrån våra kännbara kostnadsökningar för fastighetsel och drift samt begränsade möjligheter till ränteavdrag p g a ny lagstiftning som börjar gälla 2019. För det sistnämnda, som medför en beräknad nettokostnadsökning med nästan en miljon kronor, lyckades vi inte uppnå enighet om en kompensation fullt ut. Vi har stort behov av åtgärder i underhåll och reinvesteringar samtidigt som vi behöver bygga nya bostäder. För att inte äventyra ekonomin i bolaget behöver hyresutvecklingen följa kostnadsutvecklingen samt ge bidrag till avskrivning av investeringar. I ljuset av vår tidigare hyresutveckling är årets överenskommelse i rätt riktning, säger Timo Siikaluoma.

Parkeringar, garage och extra förråd som också omfattas av förhandlingen, kommer få nya månadshyror som bättre skall avspegla bruksvärdet på parkeringar, garage och förråd i Ekerö kommun.

För mer information, kontakta:

Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen region Stockholm 070-639 61 71

Timo Siikaluoma, VD Ekerö Bostäder, 08-420 032 00