Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet fr o m 2019-08-05 kl 13:00