När du ska flytta in

Inflyttningsdagen är alltid första vardagen i månaden.

Om inflyttningsdagen (den första i månaden) infaller på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska den inflyttande hyresgästen lämnas tillträde nästkommande vardag.

Nycklar

Som inflyttande hyresgäst kvitterar du ut samtliga nycklar hos Ekerö Bostäder på Bryggavägen 110, Hus A2 efter klockan 13.00 på inflyttningsdagen eller enligt överenskommelse. OBS! Avflyttande hyresgäst ska lämna in nycklarna senast kl. 12:00 samma dag. Om nycklarna lämnas över direkt av den avflyttande hyresgästen är det mycket viktigt att inflyttande hyresgäst, inom en vecka, visar upp och kvitterar samtliga nycklar hos Ekerö Bostäder. Detta för att undvika att fel hyresgäst debiteras för eventuellt saknade och/eller felmärkta nycklar.

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Vid en flyttanmälan är det vissa myndigheter som automatiskt får dina nya adressuppgifter. I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar osv. Du kan även mot en avgift beställa eftersändning av din post från den gamla adressen till den nya. Mer information om detta kan du få via adressändring.se.

Hushållsel

När du flyttar in har Ekerö Bostäder gjort en anmälan om nytt elabonnemang hos nätägaren. På Ekerö är det Ellevio som äger elnätet. Förutom det elnätsavtal som du fått behöver du även ett elhandelsavtal med det bolag som du köper elen av. Du väljer själv vilket elhandelsföretag du vill använda. Om du inte väljer något elhandelsföretag anvisar Ellevio dig till Fortum Markets som är deras elnäthandelsföretag.

Glöm inte att också avsluta ditt gamla abonnemang i den lägenhet du flyttar ifrån.

Hemförsäkring

Om du inte redan har en hemförsäkring, måste du teckna en sådan. Den täcker det mesta av dina kostnader om du råkar ut för inbrott i lägenheten, skada, brand med mera.

Inflyttningsdagen

Några saker kan vara bra att känna till inför inflyttningen:

Är lägenheten inte i det skick du förväntade dig?
Är det fel som måste åtgärdas direkt, ska du göra en felanmälan. Är du missnöjd med städningen är det viktigt att vi kan komma och titta innan du har börjat städa själv. Om inflyttning sker under en helg så övertar inflyttande hyresgäst ansvaret att godkänna städningen. Om man inte godkänner städningen så får man komma överens med avflyttande hyresgäst eller låta bli att flytta in tills Ekerö Bostäder kan göra en besiktning.

Flyttkartonger och sopor
Tänk på att sortera alla dina sopor i rätt kärl av de som finns uppställda och att inte lämna dina sopor bredvid kärlen. Har du grovsopor är det vid Skå Återvinningsstation du kan lämna dessa. Entrékort till stationen får man gratis på kommunhuset vid Tappström.

Bilparkering
Vi arbetar för att hålla bilarna borta från våra områden. I området får man endast stanna tillfälligt för i- och urlastning. Tänk på att inte blockera tillfartsvägarna i onödan, och att så snart som möjligt parkera privatbilar på gästparkeringen som finns i området.