Nycklar och nyckelbrickor

Hämta nycklar när du flyttar in

Inflyttande hyresgäst kvitterar ut samtliga nycklar hos Ekerö Bostäder på Bryggavägen 110, Hus A2 på inflyttningsdagen efter kl. 13.00 eller enligt överenskommelse.

Vid inflytt får du:

 • tre stycken märkta nycklar till lägenheten.
 • en bokningscylinder eller bokningstag till tvättstugan
 • en tvättstugenyckel (om området saknar elektroniskt låssystem)
 • en nyckel till respektive övrigt utrymme du ska ha tillträde till (t.ex. garage, förråd, cykelrum)

När du hämtar ut nycklarna får du skriva på en nyckelkvittens för att kunna visa vad du tagit emot. Om nycklarna lämnas över direkt av den avflyttande hyresgästen är det mycket viktigt att inflyttande hyresgäst inom en vecka visar upp och kvitterar samtliga nycklar hos Ekerö Bostäder. Detta för att undvika att fel hyresgäst debiteras för eventuellt saknade och/eller felmärkta nycklar vid avflyttning.

Om du låst dig ute

Om du råkat låsa dig ute måste du vända dig till låssmed som du själv ska kontakta samt får du stå för den kostnaden själv. BC Låsservice hittar du på Mälarö torg 14a i Ekerö Centrum. Deras öppettider är vardagar 9 - 17 och de nås på telefon: 08-560 334 03 eller på deras journummer: 070-878 83 88

Lämna nycklar när du flyttar ut

Alla lägenhetsbyten sker den första vardagen i månaden om ingenting annat har överenskommits. Samtliga utkvitterade nycklar och nyckeltaggar ska lämnas före klockan 12.00 på avflyttningsdagen.

Nycklar som saknas

Låscylindern måste bytas om alla nycklar till lägenheten inte lämnas tillbaka vid avflyttning. Det är en säkerhetsfråga för nästa hyresgäst. Kostnaden för detta får den som flyttar ut betala. 

Kostnad för låsbyte och saknade nycklar:

 • Låsbyte lägenhet: 1 205 - 2 600 kr.
 • Låsbyte överlås (säkerhetsdörr): 1 620 kr.
 • Ny bokningscylinder: 510 kr
 • Ny bokningsbricka tvättstuga: 150 kr
 • Ny garagebricka: 150 kr
 • Låsbyte uteförråd/garage: 1205 - 2600 kr.
 • Övriga nycklar 150 kr/st