Ångbåtsvägen

Det gamla galleriet vid Tappströmslokalen har byggts om till ny hyresgästlokal. Den gamla hyresgästlokalen i hus 10 ska byggas om till två hyreslägenheter. Den lokala Hyresgästföreningen invigde den nya lokalen den 30 november 2016.