Parkering

Hyra av p-plats, carport och garage 

Våra hyresgäster kan hyra parkeringsplatser med och utan eluttag samt carport- och garageplatser. Tillgången varierar i våra områden och ibland är det kö speciellt till garage och parkeringsplatser med eluttag.

Vill du hyra en bilplats kan du som hyresgäst göra intresseanmälan för det på Mina Sidor.

Vad kostar det i månaden?
 • MC-plats: 150kr
 • P-plats utan el: 150kr
 • P-plats med el: 260kr
 • Carport: 380kr
 • Flerbilsgarage Gustava 2+3: 415kr
 • Flerbilsgarage Gustava 1: 450kr
 • Enbilsgarage: 450kr
 • P-hus Wrangel plan 3:  330 kr/månad
 • P-hus Wrangel plan 3 med el:  441 kr/månad
 • P-hus Wrangel plan 1+2:  441 kr/månad
 • P-hus Wrangel plan 1+2 med el:  496 kr/månad

Skriftliga kontrakt upprättas för alla bilplatser. Uppsägningstiden är tre månader från nästkommande månadsskifte räknat från uppsägningsdagen.

Regler gällande parkering 
 • Bilplatserna är enligt våra hyreskontrakt avsedda för uppställning av personbil i s.k. trafikdugligt skick.
 • Garagen får inte användas som förråd. De hyresgäster som inte följer dessa regler riskerar att bli av med sitt garagekontrakt.
 • Säkerhet och trivsel är två viktiga orsaker till att all uppställning av fordon inom bostadsområdena är förbjuden utom på markerade platser.
 • Besökande till våra hyresgäster i området ska parkera på besöksparkeringen. Denna parkering är avgiftsbelagd för att undvika att dessa platser används av obehöriga och till fel ändamål.
 • Trafik inom bostadsområdena ska undvikas. I samråd med Hyresgästföreningen  har man kommit överens om att det är tillåtet att köra fram till sin port för i- och urlastning av tyngre gods. Högsta tillåtna tid för detta är 10 minuter. Om en lastning tar längre tid ska det klart och tydligt framgå att arbete pågår vid bilen genom t.ex. tänd belysning, öppen baklucka eller meddelande på vindrutan.
Parkeringsövervakning

Bevakningen av samtliga parkeringsområden sköts av P-Service. Eventuella frågor gällande parkeringsböter ska ställas direkt till P-Service på telefon 0771-77 11 00. Ni kan också ringa P-Service för att anmäla felparkerade bilar i området.