Personal

Ledningsgrupp

    

Ulf Bengtsson

Tillförordnad
Verkställande Direktör


Kontakt

 

Anneli Lehtinen

Ekonomichef
Chef administration och IT

Kontakt

 

Claes Vikström

Fastighetschef
Chef drift och förvaltning


Kontakt

 

Cecilia Matthews

Informations- och
marknadsansvarig


Kontakt

 

 
Uthyrning
     

 

Ann Björklund

Uthyrare


Kontakt

 
 
Ekonomi/Administration
    

Hilde Kostian Lindgren

Redovisningsansvarig


Kontakt

 

Tina Nyman

Leverantörsfakturor


Kontakt

 
Driftavdelning
 

Ulf Smitt

Driftansvarig


Kontakt

   

Mats Rosell

Fastighetstekniker

 

   Kontakt

 

 

Stefan Smedefjord

Fastighetstekniker

 

   Kontakt

 

Ayman Alshakargi

Boservicevärd


Kontakt

 

Anna Haglund

Boservicevärd


Kontakt

 

Rickard Haglund

Boservicevärd


Kontakt

 

Zaker Maudoodi

Boservicevärd


Kontakt

 

Lasse Norling

Boservicevärd


Kontakt