Policys

Nedan finner du Ekerö Bostäders policys, våra riktlinjer för att styra beslut och vårt arbete för att uppnå önskade mål. Vår policys syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga bolagets övergripande principer i syfte att vara trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav.

Policy för att hyra lägenhet
  
Policy för hyres-betalningar
      
Policy mot
störningar

Policy för rent och snyggt
 
Policy för lägenhets-besiktning
 
Brandskydds-
policy
 
 
Miljöpolicy
 
Plan för lika rättigheter och möjligheter
 
 
 
 Etisk Policy


Finanspolicy

 
Upphandlings-
policy

 
Arbetsmiljö-
policy