Roslagsvatten spränger i Stenhamra

I Stenhamra, längsmed södra delen av Klyvarstigen och östra sidan av Vallviksvägen, planeras nya bostäder. Detta dels genom avstyckningar och dels genom att ersätta tidigare verksamheter i området. Just nu håller Roslagsvatten på att dra kommunalt vatten och avlopp i området och i samband med detta genomförs en del sprängningar. Ekerö Bostäder har en dialog med Roslagsvatten angående detta avseende eventuella skador på Ekerö Bostäders fastigheter. Vi uppmanar dig som är hyresgäst på Söderströms väg att kontakta din boservicevärd om du noterat skador i bostaden som orsakats av sprängningar.

Du kan läsa mer om projektet på Ekerö kommuns och på Roslagsvattens hemsidor:

www.ekero.se

www.roslagsvatten.se