Så här fungerar kösystemet

Kösystemet

För att registrera dig i Ekerö Bostäders kösystem måste du uppfylla två kriterier:

 • Du måste ha svenskt personnummer (10 siffror)
 • Du måste ha fyllt 18 år

Efter registrering kan du, efter att du loggat in på Mina Sidor, boka en intresseanmälan på ledig lägenhet.
Följ länken här för att registrera dig: Registrera dig här

Samtliga tillgängliga lägenheter publiceras på vår hemsida under "Ledigt just nu".

 • Alla lediga bostäder publiceras normalt på webben i sju dagar (läggs ut på torsdagar)
 • Du bokar dig själv för en ledig lägenhet på webben (max tre bokningar per gång). Vårt prioriteringssystem, som du kan läsa om längre ner, räknar ut vilken köplats du har på objektet. 
 • Erbjudanden skickas ut per brev till de fem som har högst bopoäng (prioritet + köpoäng). Du kan också se på Mina sidor om du har fått ett erbjudande.
 • Gå gärna och titta på lägenheten även om du får platsnummer 5, för det är inte säkert att den som står först på tur tackar ja och/eller blir godkänd.
 • Den som får ett erbjudande går och tittar på lägenheten och lämnar svar JA eller NEJ före senaste svarsdatum.
 • Den som tackar JA och har högst bopoäng kommer att inkomstprövas enligt företagets policy.

Uppdatera din intresseanmälan

Observera att din anmälan måste uppdateras en gång per år för att inte falla ur systemet. En uppdatering sker varje gång du loggar in på Mina Sidor. Om en uppdatering inte sker avregistreras anmälan automatiskt på dagen 12 månader efter det att du senast loggade in. Som en service skickar vi en påminnelse via e-post eller via brev (beroende på hur du valt att få din korrespondens), tre veckor innan din intresseanmälan går ut. Ekerö Bostäder tar ej ansvar för att påminnelseutskick når fram till avsedd mottagare. Vi vill även poängtera att det är ditt eget ansvar att se till att din intresseanmälan uppdateras i tid.

Du kan bli spärrad i kösystemet

Om du inom ett år tackar nej tre gånger eller inte besvarar tre erbjudanden som du får, så kommer din intresseanmälan att spärras under ett år framåt och du kan under denna period inte boka några objekt. Dina köpoäng kommer att sparas och efter ett år tas spärren automatiskt bort och du kan boka nya objekt. OBS! Du förlorar inte någon köpoäng förutsatt att du fortsätter uppdatera dig inom en 12-månadersperiod.

Vad krävs för att bli godkänd som hyresgäst?

 • Åldersgräns 18 år
 • Årsinkomsten ska uppgå till minst tre gånger årshyresbeloppet och ska styrkas med intyg
 • Inga betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden (UC)
 • Betalningsmoral och eventuella störningar kontrolleras med tidigare hyresvärd.

Medsökande

Eventuell medsökande kan skrivas in med namn och personnummer under övriga önskemål på intresseanmälan.

Administrativ avgift

Observera att Ekerö Bostäder tar ut en administrativ avgift på 1 000 kr om en person som har godkänts som ny hyresgäst och som har accepterat att teckna kontrakt ändå väljer att hoppa av kontraktsskrivningen, eller om en ny hyresgäst säger upp sitt kontrakt innan kontraktsdatum har börjat gälla.

Prioriteringssystemet

Sökande som bokar sig för lediga objekt delas in i tre prioriteringsgrupper som bestämmer turordningen för de erbjudande som skickas ut. Erbjudande skickas till de fem första i bokningskön.

Prioritet 1 = Kontraktsinnehavare hos Ekerö Bostäder (köpoäng = kontraktsdatum)
I första hand får hyresgäster erbjudande. Om flera hyresgäster har bokat intresse för samma lägenhet - får den person som har den högsta köpoängen (=längsta tiden sedan senaste kontraktsdatum hos Ekerö Bostäder) erbjudandet först.

Kontraktsinnehavare kan endast tillgodogöra sig sin sammanhängande boendetid som köpoäng så länge som man fortfarande är kontraktsinnehavare. Vid avflyttning får man en ny köpoäng som prio 2 alternativt 3 från den senaste uppdateringen alternativt från nyregistrering av intresseanmälan.

Prioritet 2 = Folkbokförd i Ekerö kommun (köpoäng = registreringsdatum)
I andra hand får personer som är folkbokförda i Ekerö kommun erbjudande. Hit räknas även sambor och barn till kontraktsinnehavare. Om flera personer har anmält sig får den person med högst köpoäng (=som registrerat sig i kösystemet tidigast) erbjudande, dvs registreringsdatum är avgörande.

Prioritet 3 = Övriga (köpoäng = registreringsdatum)
I sista hand får sökande som kommer utanför kommunen erbjudande. Om flera personer har anmält sig får den person med högst köpoäng (=som registrerat sig i kösystemet tidigast) erbjudande, dvs registreringsdatum är avgörande.

Om både prioritet och köpoäng skulle vara desamma så är det bokningstiden för objektet som avgör.

Exempel:

Kontraktsinnehavare (1) Bo Karlsson
Inflyttningsdatum 2000-03-01, registreringsdatum 2005-04-01, bokningsdatum 2006-02-01
Malmöbon (3) Lena Larsson
Registreringsdatum 1998-04-01, bokningsdatum 2006-02-01
Kontraktsinnehavare (1) Lisa Boström
Inflyttningsdatum 1997-12-01, registreringsdatum 2001-01-01, bokningsdatum 2006-02-01
Ekeröbon (2) Sven Svensson
Registreringsdatum 1999-04-01, bokningsdatum 2006-02-01
Ekeröbon (2) Lars Larsson
Registreringsdatum 2005-02-01, bokningsdatum 2006-02-01
Stockholmsbon (3) Eva Persson
Registreringsdatum 2004-04-01, bokningsdatum 2006-02-01

Prioriteringsordning:

1.
Lisa Boström
 
 
Kontrakt med 
Ekerö Bostäder
= Prio 1
Inflyttningsdatum
= 1997-12-01
= 2984 köpoäng
2.
Bo Karlsson
 
 
Kontrakt med 
Ekerö Bostäder
= Prio 1
Inflyttningsdatum
= 2000-03-01
= 2163 köpoäng
3.
Sven Svensson
 
 
Ekeröbo
= Prio 2
Registreringsdatum
= 1999-04-01
= 2498 köpoäng
4.
Lars Larsson
 
 
Ekeröbo
= Prio 2
Registreringsdatum
= 2005-02-01
= 365 köpoäng
5.
Lena Larsson
 
 
Malmöbo
= Prio 3
Registreringsdatum
= 1998-04-01
= 2863 köpoäng
6.
Eva Persson
 
 
Stockholmsbo
= Prio 3
Registreringsdatum
= 2004-04-01
= 671 köpoäng