Sopor

Gröna Påsen

Samtliga Ekerö Bostäders områden ingår i Ekerö Kommuns projekt Gröna Påsen, ett system för matavfallsinsamling. Det innebär att varje hushåll separerar sitt matavfall i en särskild grön påse, som sedan slängs i sopnedkast/underjordsbehållare på samma sätt som övriga soppåsar.

Systemet är enkelt. Insamlingssystemet med konceptet ”Gröna Påsen” innebär att du lägger matavfallet i en speciell grön påse som tillhandahålls av Ekerö kommun. Om dina påsar tar slut finns fler Gröna påsar att hämta i ett därför avsett skåp i din tvättstuga. I den Gröna påsen ska allt matavfall slängas. När påsen är full slänger du den med dubbelknut i samma kärl som husets övriga soppåsar kastas. Sopbilen tömmer sopkärlet som vanligt och kör soppåsarna till en sopsorteringsanläggning. De gröna påsarna sorteras sedan ut med så kallad optisk sortering.

Innehållet i de gröna påsarna rötas till biogas och biogödsel. Biogas används som fordonsbränsle i bilar, bussar och sopbilar istället för bensin och diesel. Biogödsel används som ett näringsämne i jord­ och skogsbruk istället för konstgödning. Innehållet i de övriga hushållssoporna utvinns till el och värme genom förbränning.

Detta kan du kasta i Gröna påsen:

  • Alla slags matrester, både råa och tillagade
  • Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur
  • Bröd, kex, kakor och bullar
  • Grönsaker, rotfrukter och frukt
  • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar
  • Ris, mjöl och pasta
  • Ägg och äggskal
  • Popcorn och godis
Källsortering

I de flesta av Ekerö Bostäders områden finns fastighetsnära källsortering. Se mer detaljerad information i Hyresgästpärmen för just ditt område område. 
Källsortering ske i följande fraktioner:

glasförpackningar (vitt och färgat)
returpapper (tidningspapper, broschyrer, kataloger etc)
pappersförpackningar (kartong, wellpapp etc.)
plastförpackningar (schampo-, sköljmedels- och ketchupflaskor, plastkassar, chipspåsar etc.)
metallförpackningar (konservburkar, aluminiumformar, kaviartuber etc.)

Grovsopor och Farligt avfall

Grovsopor och farligt avfall ska lämnas på Skå Återvinningscentral. Via din grundavgift i ditt sopabonnemang har du tillgång till återvinningscentralen. Det ingår ett passerkort i grundavgiften. För borttappat, trasigt eller extra passerkort debiteras du 200kr/kort. Passerkort till återvinningscentralen kan du beställa via formulär på Ekerö Kommuns hemsida www.ekero.se. Har du frågor ring Skå ÅVC 08-795 47 20, eller gå in på Ekerö Kommuns hemsida för aktuella öppettider www.ekero.se.