Ständigt pågående kundundersökning igång

Från den 1 december 2017 började vi med en pågående, rullande Nöjd Kund-undersökning. Scandinfo Marketing Research hjälper oss med denna viktiga undersökning så att vi får kontinuerligt underlag för hur vi kan förbättra vår verksamhet ännu  mer.

Ekerö Bostäders mål 2020 är att vara ett av Allmännyttans bolag med flest nöjda hyresgäster. För att bli en bättre, och den bästa hyresvärden behöver Ekerö Bostäder veta vad ni hyresgäster tycker.

Tidigare kundundersökningar har gjorts som en punktmätning, vid ett enda tillfälle under året. Det resultat vi då fått visar därför bara kundnöjdheten vid just det tillfället. Med det här systemet får vi en alltid uppdaterad bild av kundnöjdheten, hela tiden.

Så här fungerar det:

Från och med den 1 december har Scandinfo börjat skicka ut enkäten till slumpvis valda hyresgäster. Vi kommer att kunna se resultatet av enkätsvaren så fort 100 svar har kommit in, och därefter uppdateras resultatet dagligen, så att vi alltid kan se om vi är på rätt väg.

Det enklaste är att svara på enkäten via internet, där du går till www.websvar.net/bo39 och loggar in med det användarnamn och lösenord som du finner i följebrevet. Om det är lättare för dig att besvara frågorna på annat språk än svenska, så finns enkäten översatt till 10 olika språk när du svarar via internet.

Alla svar är viktiga

För att få en så bra bild som möjligt av Ekerö Bostäder behöver vi så många svar som möjligt, därför är just ditt svar och dina synpunkter viktiga. Givetvis kan du vara helt anonym i dina svar, men vill du ha återkoppling på någon fråga är du välkommen att fylla i namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

De svar vi får in kommer att resultera i en ny löfteslista där du kommer att kunna se hur vi arbetar vidare för dig och för ditt boende.

En enkät per år till varje hushåll

För att se om det skett någon förändring och för att få reda på om vi arbetar på rätt sätt behöver vi ställa frågorna vid flera tillfällen. Därför kommer detta att vara en hela tiden pågående undersökning där varje hushåll kommer att få en enkät per år.

Vi behöver din hjälp

Det tar ca 5-10 minuter att svara på frågorna, så vi ber dig att när enkäten dyker upp hos dig, att ta den tiden för att hjälpa oss bli en bättre hyresvärd som ger dig bättre service och en bättre boendemiljö.