Styrelse

Styrelsen utses av Ekerö Kommun

Styrelsen  i ett aktiebolag väljs av ägarna. Eftersom Ekerö Bostäder tillhör kommunen är det fullmäktige som föreslår personer, vilka den årliga bolagstämman röstar om. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltning. Den utser bland annat företagets verkställande direktör och beslutar om verksamhetens långsiktiga utveckling.

Ägardirektiv

Styrelsens sammansättning under 2015-2019:

Ordinarie ledamöter

 Ersättare 

 Ingemar Hertz, ordf. (M)

 Alvar Kårfors (M)

 Lotta Claussnitzer (M)

 Helena Butén (M)

 Nicke Björling (M)

 Sandra Gunneflo (M)

 Ola Sandin (M)

 Gunnar Josefson (M)

 Stefan Wåhlin (L)

 Ingela Sedin Nilsson (L)

 Solveig Brunstedt (C)

 Kjell-Erik Börjesson (C)

 Peter Östergren 1:e v. ordf. (KD)

 Thomas Swensson (KD)

 Ulrik Andersen 2:e v. ordf. (S)

 Kerstin Hägg (S)

 Elisabeth Palm (S)

 Per-Arne Hammarström (S)

 Björn Osberg (MP)

 Carl Ståhle (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Ekerö Bostäder är medlem i SABO (de allmännyttiga bostadsföretagens organisation) samt i Fastighetsägarna.