Styrelsen för Ekerö Bostäder påbörjar rekrytering av ny VD