Takbyte Wrangels väg

Parallellt med projektet med stambyte och badrumsrenoveringar på Wrangels väg genomförs kommer vi även se till att byta yttertaken på husen i området. Det är LW Sverige AB som ska utföra arbetet som omfattar färdigprojektering och produktion av tak och fläktrum, ny värmeåtervinningsanläggning på vind, samt nya spiraltrappor på husgavlar för access till fläktrum.

Senaste nytt om projektet visas i fältet här nedan:

 

Senaste nytt:

Nu är takarbetet klart för hus 18, 16, 14, 12, 10 och 8.

Arbetet på Hus 20 har nu påbörjats och beräknas pågå fram till 2018-09-07

Uppdaterad tidplan för resterande hus ser ut så här:
Hus 6: 2018-08-06 - 2018-10-25
Hus 2: 2018-09-17 - 2018-12-21
Hus 4: 2018-10-08 - 2018-12-21

Arbetet som tar ca 15 veckor per hus och kommer att påbörjas i mars 2017 och beräknas färdigställas i december 2018. Eftersom byggställningar ska ställas upp runt hela huskroppen så kommer tyvärr buskar och träd att tas ner på en yta av ca. 3 meter från huskroppen. Även uteplatser kommer att behöva tas bort. Under hela arbetets gång kommer gräsområdet runt huset att användas till upplag av ställnings- och byggmaterial.

Efter genomförandet kommer huset att ha ett nytt, bättre isolerat tak som försetts med taksteg för ökad säkerhet vid bland annat takskottning. Takfoten kommer att gå ut ca. 50 cm utanför fasaden för att minska risk för att fukt kryper in under tak och i yttervägg, dessutom kommer nya häng- och stuprännor att ha monterats.

I samband med detta projekt kommer LW Sverige AB även att byta ut solpanelerna på hus 8 och 10.

 

 

   

Att tänka på när det är dags för takbyte på ditt hus:

  • Arbetet tar ca. 15 veckor per hus.
  • Under arbetstiden kommer huset att vara helt omgärdat av byggställningar.
  • Träd och buskar som står upp till 3 meter från fasaden kommer tyvärr att behöva kapas ner.
  • Om du vill behålla plantor och växter som finns inom 3 meter från husväggen, kontakta oss. Vi ordnar då planteringslådor så att du kan flytta dina växter medan arbetet pågår på ditt hus.
  • Du får själv montera ner eventuellt altantak samt staket och skiljevägg på din uteplats så att byggställningen får plats.
  • Under semester- och juluppehåll är ambitionen att inga ställningar skall vara uppställda. Detta kan dock inte garanteras.