Upphandlingar

AB Ekerö Bostäder är ett kommunalägt, allmännyttigt bostadsbolag, och som en upphandlande enhet lyder vi under Lagen om Offentlig Upphandling, LOU.

När ett kommunalt bolag köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste det följa LOU. De undantag som finns är få och kan sällan användas. Lagen talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Ekerö Bostäder får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer samma möjlighet att vara med och konkurrera i upphandlingen.

Enligt LOU ska upphandlingar annonseras i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt. Vi använder oss av e-avrop.com som är sveriges största fria databas för upphandlingar och avtal. En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal. Ekerö Bostäders pågående upphandlingar kan du se om du följer denna länk: 

Ekerö Bostäders pågående upphandlingar

Har du frågor angående upphandlingar är du välkommen att kontakta:

 

Claes Vikström

Fastighetschef
Generella frågor upphandling


 Kontakt