Fårhagsplan

Så här förskönar vi utemiljön på Fårhagsplan:

Förslag 1:

  

Förslag 2:

Tillsammans med vår entreprenör för utemiljö, Berg och Landskap AB, tog vi fram två olika förslag på hur utemiljön skulle kunna se ut. Alla boende i området fick sedan rösta på de två olika förslagen som du ser ovan, och i juni 2016 stod det klart att förslag 2 vann med god marginal. Etapp 1 i arbetet med utemiljön genomfördes under 2016. Då drogs gångvägar om och asfalterades, gräsytor anlades, träd gallrades och togs bort, samt anlades en ny lekplats.

Under 2017 utför vi Etapp 2 och då kommer nya träd och buskar att planteras, bänkar och bord ska placeras i området, och en gårdsgrill ställs ut.

Gården på Fårhagsplan före arbetet med utemiljön:

 

  
Gården efter etapp 1 med den nya lekplatsen: