Vi söker en erfaren projektledare

AB Ekerö bostäder är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsbolag som verkar i natursköna Ekerö kommun. I dagsläget äger och förvaltar vi drygt 900 bostäder och planerar för ytterligare expansion.

AB Ekerö Bostäder planerar för kraftig utbyggnad av hyreslägenheter inom Ekerö kommun. Bland annat planeras för nya hyreslägenheter på Adelsö, Stenhamra Centrum och Svartsjö. Vidare har bolaget påbörjat en planprocess för nybyggnation på Ekuddsvägen i centrala Ekerö. Förutom nybyggnation planerar företaget för en omfattande fortsatt upprustning av det befintliga beståndet.

Ekerö Bostäder bygger bostäder från idé till färdigställande och söker nu en erfaren projektledare som tillsammans med VD och Fastighetschef ansvarar för att leda och driva planeringen och genomförandet av om-och nybyggnadsproduktion.

I arbetet ingår även delaktighet vid fastighetsförvärv, detaljplaneärenden och andra myndighetsbeslut, framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av både nybyggnation och upprustning av befintligt bostadsbestånd.

I rollen som projektledare ingår ekonomiskt ansvar inom tilldelad budget, att projekt genomförs i rätt tid, med rätt kvalitet och med tilldelad budget. Du upphandlar, är kravställare samt har ansvarar för arbetsmiljöuppgifter inom byggprojekt.

Vi lägger stor vikt vid en god kommunikation med projektens kunder och konsulter.

I ditt ansvar ingår att projekten följs upp, att projekten följer uppställda mål gällande ekonomi, tid och kvalitet.

Vem är du?
Vi söker dig som har byggteknisk utbildning på Högskole- eller Universitetsnivå och projekterfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen. Vi lägger stor tyngd på fastighets- och byggekonomisk förståelse. Du har stor kunskap gällande upphandling av entreprenader och goda kunskaper om byggherrens ansvar.

Vi ser vidare att du har erfarenhet av upphandlingsprocesser och förhandling, entreprenadjuridisk kompetens/förståelse och har utbildning BAS P/U. Du är affärsmässig, har förmåga att hantera flera projekt parallellt och i olika skeden. Du har god kännedom om upphandling inom LOU samt pm planprocessen. Det är meriterande om du drivit projekt med fokus, miljö (t ex Miljöklassad Byggnad).

Den projektledare vi söker har god samarbetsförmåga, är lyhörd och driven. Du är kommunikativ och pedagogisk som person, lägg därtill noggrann och strukturerad samt har förmågan att se detaljerna i helheten.

Kontaktperson
Ansökan skickas till AB Ekerö Bostäder, E-postadress: Anneli Lehtinen

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Claes Vikström, tel. 08-42003200.

Vi vill ha din ansökan senast tisdagen den 16 april 2019.