Wrangels väg

Den 2 december 2016 skrevs avtalet mellan AB Ekerö Bostäder och Serneke Bygg Öst AB på för byggnation av ca 80 nya hyreslägenheter på Wrangels väg. Lägenheterna fördelas på 6 punkthus i området. Byggstart sker i under våren 2017 och bostäderna förväntas vara klara för inflyttning under slutet av 2018.

 

 


Anmäl ditt intresse

Uthyrningen har nu startat och bostäderna kommer att hyras ut via Bostadskön.

Är du inte registrerad i bostadskön? Gör det här!

 

Senaste nytt:

Lägenheterna i de två första husen, Wrangels väg 26 och Wrangels väg 24, har nu legat ute för bostadskön. Då husen ännu inte är färdigställda kommer visning endast att vara möjlig i en lägenhet om 3 rum och kök. Inflytt kommer att påbörjas den 1 september 2018.

Lägenheterna i de återstående fyra husen kommer att erbjudas till bostadskön under sensommaren och hösten 2018. 

Byggprojektet är ett så kallat förtätningsprojekt. Det innebär att de nyproducerade husen byggs på en tomt där det redan finns bebyggelse, och de nya byggnaderna gör att området blir förtätat.

Det är Serneke Bygg Öst AB som ska genomföra byggnationen av de 6 punkthusen som beräknas stå klara kring årsskiftet 2018/2019. 

Bygget inleds i april 2017 och husen kommer att byggas i turordningen 3, 4, 5, 6, 1 och 2 (se bild här intill). Under vår och försommar kommer markarbeten för hus 3, 4 och 5 att genomföras samt kommer markplatta för hus 3 och 4 att gjutas. På sensommaren ska markarbeten för hus 6, 1 och 2 utföras samt kommer markplattor för hus 5, 6, 1 och 2 att gjutas.

Vid markarbetena kommer en del sprängningar att genomföras. Av denna anledning kommer de intilliggande husen att genomgå en förinspektion, samt även en inspektion efter genomförda sprängningar. Serneke kommer att avisera de kringboende i god tid innan sprängningar utföres.

Byggnationen av själva huskropparna kommer att påbörjas med att stommen till hus 3 byggs i oktober 2017, varefter de andra husen följer i samma ordning som nämnts ovan.

Arbetet kommer att utföras vardagar mellan kl. 07.00-17.00, men störande arbeten (sprängningar, schaktningar etc.) får inte påbörjas före kl. 08.00.