Uteplats

Många av Ekerö Bostäders lägenheter är radhus eller markplan, och till dessa hör en bit tomt. Det ligger på dig som hyresgäst att se till att denna hålls snygg och välskött. Vintertid är det viktigt att tänka på att hålla skottat och rent vid brevlåda så att brevbärarens framkomlighet inte hindras. Sommartid är det häckar, träd och buskar som står på tomten som ska skötas och hållas efter så att de inte växer ut över gångvägar eller för nära byggnader.

OBS! Pooler och studsmattor är inte tillåtna på grund av olycksrisk!

Detta gäller när du ska grilla

Elgrill är den enda grill som är tillåten att använda när du grillar på uteplatsen. Detta på grund av brandrisk och av hänsyn till dina grannar.
Du får dock gärna använda grillplatserna som finns i många av våra områden.

Rökning

Sedan 2019, blir alla våra nytecknade kontrakt så kallade rökfria kontrakt. Det innebär att du som boende inte får röka i lägenheten, på balkong/uteplats eller i direkt anslutning till vår fastighet. Detta gäller även vid byten, eftersom det även då blir nya kontrakt.

Ekerö Bostäder har som mål att alla våra lägenheter ska vara rökfria i framtiden. Hur lång tid det tar vet vi inte, då det blir rökfria kontrakt först när någon flyttar ut och en ny hyresgäst tecknar ett nytt kontrakt. Rökfria kontakt kan således innebära att du inte får röka i din lägenhet eller på balkong/uteplats men grannen får det.

Har du ännu ett kontrakt utan rökfri klausul, ber vi att du tar hänsyn till dina grannar och i möjligaste mån undviker att röka i bostaden eller på uteplatsen.

Trädäck eller altan, markis m.m.

Egna fasta byggnationer som inte ingår i lägenhetens standardutförande är inte tillåtna. Tillval som trädäck m.m. kommer att kunna beställas framgent efter avslutad förhandling med Hyresgästföreningen.