Valalternativ kök

Valalternativ vid köksrenovering

Vid köksrenovering har du fyra alternativ att välja mellan. De olika alternativen innebär olika grad av standardhöjning och de medför därför olika nivåer på hyrespåslag. Här nedan presenterar vi de olika alternativen du kan välja mellan och när hyresförhandlingarna är klara kommer vi även att presentera de olika nivåerna på hyrespåslag som de innebär.

OBS! Du har inte möjlighet att kombinera de olika alternativen.

Jag avstår köks- och/eller badrumsrenovering

Om du inte vill att kök och/eller badrumsrenoveringen ska utföras så kan man välja att avstå. Dock med villkoret att AB Ekerö Bostäder förbehåller sig rätten att besiktiga lägenheten för att säkerställa att skicket är så pass bra att det inte finns risk för vattenskador eller annat som innebär risk för fastigheten eller de boende. I de fall där besiktningen kräver att underhåll sker, kommer vi att renovera enligt Bas förslaget och den överenskomna hyreshöjningen är då gällande. Givetvis kan du även välja något av tillvalen, med tillhörande hyreshöjning, om du så önskar, men hyresgästen har i dessa fall inte rätt att neka underhållsåtgärd.

Klicka på de valalternativ du vill veta mer om:

OBS! Dessa alternativ är exempel på standard. Färger och material kan komma att ändras över tid, men standarden för respektive alternativ kommer att vara densamma som i nedanstående exempel.