1:a december är brandvarnarens dag!

1:a december varje år infaller brandvarnarens dag. Du har väl testat din brandvarnare? Läs mer om brandsäkerhet här.