Upphandlingar

Många av våra tjänster sköts av duktiga entreprenörer för exempelvis hissar, underhållsarbeten och byggarbeten. För att försäkra oss om bästa möjliga kvalitet gör vi noggranna upphandlingar.

Vårt mål är att samarbeta med dig som har höga ambitioner, jobbar effektivt och lever upp till Ekerö Bostäders värdegrund.

Våra aktuella upphandlingar presenteras oftast här på webben och alltid via TendSign. Anbudsgivare kan registrera sig kostnadsfritt via www.tendsign.com  och ladda ner förfrågningsunderlaget och lämna eventuellt anbud. Vid förnyad konkurrensutsättning vänder vi oss till våra avtalspartners. De flesta inköp sker enligt beställning eller avrop via så kallade ramavtal eller årsavtal.

Lagen om offentlig upphandling

Ekerö Bostäder lyder under Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2016:1145 för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner.
Det innebär att det finns tvingande regler som företaget måste följa vid upphandlingar.

Kontaktuppgifter

Har du frågor rörande upphandling, kontakta oss gärna via mejl och skriv upphandling i ämnesraden.

Claes Vikström
Claes Vikström