Tillgänglighet

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information i något annat format än det som webbplatsen visar kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.  Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning.

Kända tillgänglighetsproblem

Dokument i pdf-format, exempelvis blanketter, informationsblad och beslut.

Tekniska fel som förekommer:

  • Det finns vissa valideringsfel

Redaktörsfel som kan förekomma:

  • Rubriker följer inte alltid logiskt den visuella strukturen
  • Rubriknivåer är inte alltid konsekventa
  • Ett antal bilder saknar eller har missvisande alternativ beskrivning
  • Uppladdade filer på webbplatsen kan frångå vissa av kraven

Så här har vi testat webbplatsen

Vi arbetar löpande med granskning och förbättring av webbplatsen med hjälp av testverktyg och simulatorer rekommenderade av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på vår tillgänglighet.

Kontakt kundcenter