Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Kjell Öhrström (M)
 • 1:e vice ordförande
Peter Östergren (KD)
 • Ordförande
Dan Melin (L)
 • Ordinarie ledamot
Ove Wallin (C)
 • Ordinarie ledamot
Ulric Andersen (S)
 • 2:e vice ordförande
Jenny Hamann (S)
 • Ordinarie ledamot
Jimmy Fors (SD)
 • Ordinarie ledamot

Suppleanter

Mats Ahlbom(M)
 • Suppleant
Alvar Kårfors (KD)
 • Suppleant
Stefan Wåhlin (L)
 • Suppleant
Kjell-Erik Börjesson (C)
 • Suppleant
Lars Holmström (S)
 • Suppleant
Kerstin Hägg (S)
 • Suppleant
Linus Nilsson (SD)
 • Suppleant