Det finns de som fått kakel vid renovering tidigare pga av vattenskador. Och inte fått hyreshöjning antar jag. Ska vi ha olika hyror i olika lägenheten pga renoveringar har skett vid olika tillfällen?

Har man tidigare fått renoverat med kakel så har man ju fått hyrespåslag då och det kommer då inte att vara aktuellt att få ett nytt hyrespåslag nu.