Finns det matavfallsinsamling i Ekerö kommun?

Ja, Ekerö kommun använder sig av matavfallsinsamlingen Gröna Påsen. Du kan läsa mer om den under rubriken sophantering.