Fint att ni tänker på miljön när det gäller varmvatten! Men hur tänker ni när det gäller att riva ut fullt fungerande kök ur ett hållbarhetsperspektiv?

Om man har ett kök som man som hyresgäst upplever håller en tillräckligt hög standard så att man inte vill ha en renovering och att vi gör bedömningen att det inte behövs, så avvaktar vi.