Vad gör jag med mina grovsopor?

Grovsopor och farligt avfall lämnas på Skå Återvinningscentral.

Alla boende i Ekerö kommun har tillgång till att gratis lämna grovsopor och farligt avfall på Skå Återvinningscentral. Inget passerkort krävs.

Har du saker som är för fina för att slänga och som någon annan skulle ha glädje av? Lämna gärna dem i återbrukscontainern, Återbruket, på Skå återvinningscentral. Samtidigt som du lämnar avfall på återvinningscentralen kan du titta in i återbrukscontainern – Återbruket och se om du själv hittar någonting som du skulle ha användning av.

Har du frågor angående sopsortering kan du ringa till Skå Återvinningscentral. Öppettider och kontaktuppgifter hittar du på Ekerö kommuns hemsida, www.ekero.se.