Har höga skåp men tallrikarna får inte plats blir det lite bredare?

De nya skåpen är av en annan standard och kommer att vara djupare.