Hör Ekerö Bostäder av sig till hyresgästen för inventering eller chansar de att man är hemma?

Man har bokat tid med de flesta, men vi har trots detta inte kommit in till alla.