Hur bokar jag tvättstuga med tagg?

Där det finns elektroniskt bokningssystem i tvättstugan använder du dig av en personliga bokningstagg för att ta sig in i tvättstugan och för att boka en tvättid.

Det elektroniska bokningssystemet har många fördelar t.ex.

  • Ingen kan ta någon annans tvättid
  • Obehöriga kommer inte in i tvättstugan
  • Risken för stölder och skadegörelse minimeras
  • Det hålls rent och snyggt
  • Trygghet och trivsel ökar

Så här fungerar det:

Varje kontraktsinnehavare har kvitterat ut en speciell bokningstagg som fungerar som nyckel in till tvättstugan och som även används när man bokar sin tvättid. Varje tagg är programmerad för respektive lägenhet och kontraktsinnehavare.
Det finns fem pass att välja på under en dag (07-10, 10-13, 13-16, 16-19, 19-22), och man kan boka sig för maximalt sex tvättpass per kalendermånad. Grovtvätt och vanlig tvättstuga kan bokas samtidigt. Endast den som har bokat tvättstugan har tillträde under tvättiden.

Observera! Det är viktigt att passa tvättiden både i början och slutet. Om man inte aktiverar sin tvättid (öppnar dörren med taggen) inom 30 minuter – gäller både vanlig tvätt och grovtvätt – så avbokas tiden automatiskt och någon annan kan boka tiden och använda tvättstugan. Det är också viktigt man hämtar ut sin tvätt i tid dvs. innan nästa tvättpass börjar, eftersom endast den som har bokat tvättpasset som har tillträde.

Det finns tydliga instruktioner uppsatta i tvättstugan om hur bokningssystemet fungerar, men om du har frågor eller problem så kontakta Ekerö Bostäder på 08-420 032 00 eller Felanmälan 08-420 032 07. Om du tappar bort din bokningstagg får du köpa en ny för 150 kr. Den borttappade taggen spärras i samband med att en ny programmeras. Debitering sker via faktura, och om den borttappade taggen skulle dyka upp igen så återlöses inte den nya.