Hur kommer det sig då att man måste betala extra varje månad på hyresavin för att få basrenovering av köket? Borde inte det finansieras med hyrorna och de hyreshöjningar som ni gör varje år?

Hyrespåslaget beror på att det är standardhöjande åtgärder som görs. Det är till exempel renoveringar som ökar lägenhetens bruksvärde. Ett ökat bruksvärde har betydelse när man ska bestämma hyran och alla hyrespåslag förhandlas fram med Hyresgästföreningen. Om alla standardhöjande renoveringar skulle betalas vi de årliga hyresförhandlingarna skulle hyreshöjningarna för alla i beståndet bekosta ett fåtal renoveringar. Det är inte rimligt att kollektivet ska betala för standardhöjande renoveringar i endast en del av lägenheterna i vårt bestånd och av den anledningen förhandlas hyrespåslag för enskilda standardhöjande åtgärder fram tillsammans med Hyresgästföreningen.