Hur lång tid beräknar ni att det tar att renovera ett kök?

Det är svårt att avgöra i dagsläget innan vi har en upphandlad entreprenör, men uppskattningsvis tar det 4-6 veckor.