Hur mycket kommer hyran att höjas med för de olika alternativen?

Förhandlingar med Hyresgästföreningen om hyrespåslag för de olika valalternativen kommer att påbörjas under hösten 2021. Därför har vi ännu inget direkt svar på din fråga.