Jag har själv lagt nytt golv och satt upp kakel i mitt kök. Kan jag få behålla dessa vid en renovering?

Nej, man kan inte ta bort eller lägga till saker till de olika alternativen. Valalternativen är fasta på grund av att hyrespåslagen är fasta och de är framförhandlade med Hyresgästföreningen. Däremot kan du alltid välja alternativ ”Avstå från renovering” förutsatt att Ekerö Bostäder inte bedömer att skicket är så dåligt att en renovering krävs.