Jag ska flytta. Vad gäller för parkering av flyttbil?

I samråd med Hyresgästföreningen  har man kommit överens om att det är tillåtet att köra fram till sin port för i- och urlastning av tyngre gods. Högsta tillåtna tid för detta är 10 minuter. Om en lastning tar längre tid ska det klart och tydligt framgå att arbete pågår vid bilen genom t.ex. meddelande på vindrutan. Bilen måste flyttas undan så fort som möjligt.