Kommer det vara förberett för diskmaskin i bas-alternativet?

Ja, det kommer att förberedas för diskmaskin.