Kommer jag att kunna få någon ersättning för att jag inte kan använda min lägenhet fullt ut under renoveringen?

Ja, just på grund av att ni inte kommer att kunna nyttja hela lägenheten fullt ut under renoveringstiden kommer ni att få hyresreduktion för men i nyttjandegraden. Det betyder att du får en hyresreduktion med 40% per dag som renoveringen pågår. Om du får kök och badrum renoverat samtidigt har du rätt till ytterligare 20% nedsättning. Hyresnedsättningen dras från hyran som aviseras närmast efter avslutat arbete. Du får dock inte någon ersättning om du har fått en evakueringslägenhet.