Kommer tillvalen att kunna ändras under projektet? Tänker om man lägger pengar på något som redan idag känns halvmodernt (även om standarden är bra) och så kan det i värsta fall dröja till år 2037?

De materialval vi har med nu är det som gäller i dagsläget. Det kan hända att vi med tiden får helt andra leverantörer. Standarden kommer att finnas kvar men leverantör, färg och material kan komma att förändras.