Med anledning av tidigare fråga: om man fått badrummet reparerat pga vattenskada och fått ett renoverat badrum utan hyreshöjning, blir det olika hyror i olika lägenheter? Och andra som har fått renoverat fick en hyreshöjning på 500 kr. Vi kan ju få ett annat belopp och då blir ju olika hyror.

Det finns ju ett antal överenskommelser sedan tidigare. De avtalen kommer att ersättas av de nya efter den här förhandlingen.