Med tanke på tidigare svar: om tex ett badrum är så dåligt skick att det borde likställas med reparation, så kommer det ändå räknas som en standardhöjning?

Ja.