Mitt badrum är väldigt slitet! Jag undrar om man får förtur?

Alla kök och badrum håller på att inventeras och en underhållsplan med turordningar kommer att tas fram. De kök och badrum som har det största renoveringsbehovet kommer givetvis att prioriteras.