När kan jag ställa mig i Ekerö Bostäders bostadskö?

Du kan registrera dig som bostadssökande i vårt kösystem från och med den dag du fyller 18 år.