När kommer hyrespåslaget?

Det är när renoveringen är slutförd.