2-års besiktning av nyproduktionen genomförd

Nu har 2-års besiktningen av de nybyggda husen på Wrangels väg/Clas Horns väg genomförts, och de punkter som ska åtgärdas kommer att börja betas av i mitten av september.

För att Serneke ska kunna åtgärda alla noteringar från 2-årsbesiktningen kommer de att behöva komma in i de nybyggda bostäderna. Hyresgästerna där kommer att få information i brevlådan om att kontakta vår kundtjänst senast onsdag den 16 september för att godkänna att entreprenören går in med huvudnyckel.

Arbetet kommer sedan att utföras vardagar mellan kl. 08.00-16.00 och kommer att utföras i nedanstående turordning.

Mellan den 20/9 – 1/10 kommer åtgärder att utföras på följande adresser:

  1. Clas Horns väg 2
  2. Clas Horns väg 4
  3. Wrangels väg 26

Mellan den 4/10 – 15/10 kommer åtgärder att utföras på följande adresser:

  1. Wrangels väg 24
  2. Wrangels väg 22
  3. Wrangels väg 28