Dags för ny radonmätning

Nu är det åter dags att genomföra radonmätningar i våra marklägenheter samt i en utvald bostad på varje våningsplan över marknivå.

Vi kommer att se till att radondosor placeras ut på korrekta platser i respektive bostad. Dosorna ska sedan ligga på plats i två månader. Därefter kommer vi tillbaka och plockar upp dem. Arbetet har nu precis påbörjats. Då vi har myndighetskrav på oss att genomföra denna mätning till mitten av januari 2022 är det av största vikt att vi får tillträde till alla aktuella bostäder.