Dags för ny radonmätning!

Nu är det åter dags att genomföra radonmätningar i våra marklägenheter samt i en utvald bostad på varje våningsplan över marknivå.

Vi kommer att se till att radondosor placeras ut på korrekta platser i respektive bostad. Dosorna ska sedan ligga på plats i två månader. Därefter kommer vi tillbaka och plockar upp dem. Arbetet kommer att påbörjas under februari 2021. Då vi har myndighetskrav på oss att genomföra denna mätning före maj 2021 är det av största vikt att vi får tillträde till aktuella bostäder.