Eldningsförbudet upphör 7/7 2023 kl. 12.00

Länsstyrelsen beslutar att eldningsförbudet upphör från kl. 12.00 idag.

Från och med kl. 12.00 idag 7/7 2023 upphör det eldningsförbud som varat i Stockholms län sedan den 11 maj. Dock avrådes fortfarande från eldning.

OBS! Det är viktigt att känna till att endast elgrillar är tillåtna i Ekerö Bostäders områden. Detta på grund av brandrisk samt av hänsyn till grannar. Undantaget är de fasta grillplatser som finns.